KSSA Junior Training Regatta 2008

DWSC OnBoard Sailing Festival & KSSA Junior Training Regatta - Dover Watersports Centre - 14 June '08
                        Overall  
Name  Crew Club Class  1 2 3 4 5 6 7   Position  Note
Tom Hatcher   Margate YC Topper 14 12 17 10 13 11 19   5th Topaz  
Cerys Wilmshurst  Jack Wilmshurst  St Edmunds  Feva 18 10 21 11 16 13 18   3rd Feva  
Oskar Wombell   Northbourne  Taz 11 22 16           3rd Taz  
Tom Bore    Sandwich Tech Topaz 23 24 8 7 19       7th Topaz  
Daniel Alleway   St Edmunds  Taz 22 26 14 18 21 16 17   2nd Taz  
James Waldron   Downs SC Topper 12 13 14 12         9th Topper  
Abbi McLean   DGGS Topaz 19 23 9 9 18 17 14   5th Topaz  
George Hyett   Downs SC Topper 16 11 22 23 12 8 10   4th Topper  
Oskar Bisset    Dover College Tera 15 13 20 20 17 15 11   1st Tera / Taz  
Angus Killin    Astor Topper 24 18 19 15 20 12 16   8th Topper  
Patrick Crouch   Minnis Bay SC  Topper 17 5 11           10th Topper  
Ellie Purvis   Redoubt SC Topper 17 7 5 22 11 19 12   7th Topper  
Maeve Morrissey   Preston Primary Topper 13 9 4 21 14       6th Topper  
James Hulbert    Lympne Primary Topper 5 15 7 4 6 6 9   Leading Topper Master Apprentice Trophy 
Issie Nash   Lympne Primary Topper                    
Julia Judd   Waterloo Pirates  topaz 8 21 24 8         8th Topaz  
Alex Judd   Waterloo Pirates  topaz 20 20 23 14 9 7 7   Leading Topaz  
Tim Wood   Simon Langton Topper 9 16 25 16 10 10 8   3rd Topper  
Rachel Morgan    Waterloo Pirates  Topaz 25 19 15 13 8 9 15   2nd Topaz  
Jenny Pearson Farr Claredon House Topper 10 17 18 6 7 4 5   2nd Topper  
William Canter  Bob Laurenson Sevenoaks  Feva 4 6 12 5 3 5 2   2nd Feva  
Lucy Harris  Elli Smith  Seveoaks  Feva 1 4 6 3 5 2 4   Leading Feva Chesworth Trophy
William Wombell   Waterloo Pirates  Taz 7 8 10 19         6th Topaz  
Tom Latham    St Mary's Taz 21 25 26 17         4th Taz  
Tom Marks    Maidstone Gr Laser R 3 2 2 1 1 1 1   leading Laser  
Liam Philpott   Sandwich Tech Laser R 6 3 3 24 4 14 6   3rd Laser  
Luke Graham    Sandwich Tech  Laser R 2 1 1 2 2 3 3   2nd Laser